ముగించు

సహాయ కేంద్రం

  • రాష్ట్ర కంట్రోల్ రూమ్ : 1070
  • కల్లెక్టరేట్ నెం: 040-23202113
  • పోలీసు కంట్రోల్ రూమ్ : 100
  • యాక్సిడెంట్ సహాయక నెం : 108
  • అగ్నిమాపక సహాయక నెం : 101
  • అంబులెన్స్ సహాయక నెం : 102
  • చిన్నపిల్లల సహాయక నెం : 1098
  • విపత్తుల సహాయక నెం : 1077
  • లైంగిక వేదింపులు : 1091
  • బిఎస్ఎన్ఎల్ సహాయక నెం : 1500