ముగించు

ఎస్టిడి & పిఐఎన్ కోడ్లు

హైదరాబాద్-లోకల్

ఎస్టిడి కోడ్: 040

స్టేట్: తెలంగాణ

పాపులర్ లొకేషన్స్
లొకేషన్స్ ఎస్టిడి కోడ్
హైదరాబాద్-లోకల్l 040
తాండూరు 08411
హైదరాబాద్-పడమర 08413
హైదరాబాద్-తూర్పు 08415
వికారాబాద్ 08416
జాహిరాబాద్ 08451
మెదక్ 08452