ముగించు

భద్రతా ఉపకరణంను బలపరుస్తోంది

తేది : 01/09/2018 - 07/04/2023 | రంగం: ప్రభుత్వం
భద్రతా

దాని పౌరుల జీవితాలను కాపాడేందుకు, భద్రంగా ఉండటానికి, తెలంగాణ ప్రభుత్వం రూ. హైదరాబాద్ మరియు సైబరాబాద్ పోలీస్ కోసం 4,433 వాహనాల కొనుగోలు కోసం 271 కోట్లు. వీటిలో, ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో కూడిన 3,883 వాహనాలు ఇప్పటికే కొనుగోలు చేయబడ్డాయి. రాష్ట్రంలో మిగిలిన తొమ్మిది జిల్లాలకు 550 వాహనాలు అందించే కొత్త వాహనాల సంఖ్య. అదనంగా ఫిర్యాదు లేదా పిలుపునిచ్చేందుకు 10 నిమిషాల వ్యవధిలో స్పందించడానికి 1500 మోటారు సైకిళ్లు సైబర్బాబా పోలీసులకు అందించబడ్డాయి. నగర ప్రభుత్వం, జిల్లా ప్రధాన కార్యాలయాలు మరియు గ్రామాలలో ప్రతి పోలీసు స్టేషన్లకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నెలవారీ మొత్తం రూ .75,000, రూ .50,000, 25,000 రూపాయలు కేటాయించింది.
హైదరాబాద్ నగరంలో 2015-16 సంవత్సరంలో లక్షల సి.సి.టి.వి.వి. కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయాలని సిసిటివి ప్రాజెక్టును ప్రభుత్వం చేపట్టింది. ఈ కెమెరాలు ప్రతిపాదిత కమాండ్ మరియు కంట్రోల్ సెంటర్కు అనుసంధానించబడతాయి.

లబ్ధిదారులు:

ప్రజలు

ప్రయోజనాలు:

పౌరుల జీవితాలను కాపాడడానికి మరియు భద్రపరచడానికి

ఏ విధంగా దరకాస్తు చేయాలి

వివరాల కోసం అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించండి