ముగించు

కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం

ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ AP -500 007 భారతదేశం, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, భారతదేశం

ఇమెయిల్ : vc[at]osmania[dot]ac[dot]in
ఫోన్ : 04027098951
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.osmania.ac.in/
వర్గం / పద్ధతి: విశ్వవిద్యాలయం

హైదరాబాద్ విశ్వవిద్యాలయం

హైదరాబాద్ విశ్వవిద్యాలయం ప్రొఫెసర్ C.R. రావు రోడ్ P.O. కేంద్ర విశ్వవిద్యాలయం హైదరాబాద్ - 500 046, తెలంగాణ రాష్ట్రం, భారతదేశం విశ్వవిద్యాలయం EPABX: 040 23130000

ఇమెయిల్ : acadinfo[at]uohyd[dot]ernet[dot]in
ఫోన్ : 04023132102
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.uohyd.ac.in/
వర్గం / పద్ధతి: విశ్వవిద్యాలయం