ముగించు

కొత్తవి ఏమిటి

కొత్తవి ఏమిటి
శీర్షిక/పేరు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు/ఫైలు
మెడికల్ ఆఫీసర్ (పూర్తి సమయం) పోస్ట్ కోసం తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా, 27-07-2022న జరిగిన వాక్-ఇన్-ఇంటర్వ్యూ.

మెడికల్ ఆఫీసర్ (పూర్తి సమయం) పోస్ట్ కోసం తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా, 27-07-2022న జరిగిన వాక్-ఇన్-ఇంటర్వ్యూ.

17/08/2022 23/08/2022 చూడు (81 KB)
మెడికల్ ఆఫీసర్ (పూర్తి సమయం) @ 1:2 నిష్పత్తి కౌన్సెలింగ్ కోసం తాత్కాలిక ఎంపిక జాబితా 22-08-2022న జరుగుతుంది

మెడికల్ ఆఫీసర్ (పూర్తి సమయం) @ 1:2 నిష్పత్తి కౌన్సెలింగ్ కోసం తాత్కాలిక ఎంపిక జాబితా 22-08-2022 ఉదయం 10.30 గంటలకు O/o వద్ద జరుగుతుంది. DM&HO, హైదరాబాద్, 4వ అంతస్తు, GHMC భవనం, ప్యాట్నీ, సికింద్రాబాద్.

17/08/2022 22/08/2022 చూడు (70 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు