ముగించు

RBSK పథకం కింద కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన ANM/MPHA (F) పోస్ట్ కోసం తాత్కాలిక జాబితా

RBSK పథకం కింద కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన ANM/MPHA (F) పోస్ట్ కోసం తాత్కాలిక జాబితా
శీర్షిక/పేరు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు/ఫైలు
RBSK పథకం కింద కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన ANM/MPHA (F) పోస్ట్ కోసం తాత్కాలిక జాబితా

RBSK పథకం కింద కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన ANM/MPHA (F) పోస్ట్ కోసం తాత్కాలిక జాబితా – 20-04-2022న O/oలోని కాన్ఫరెన్స్ హాల్‌లో నిర్వహించబడిన వాక్-ఇన్-ఇంటర్వ్యూ. జిల్లా కలెక్టరేట్, హైదరాబాద్ – అభ్యంతరాలను పిలవడం కోసం

అభ్యర్థులు తమ డేటాను ధృవీకరించవలసిందిగా మరియు వారి అభ్యంతరాలు ఏవైనా ఉంటే, డాక్యుమెంటల్ ఆధారాలతో లిఖితపూర్వకంగా 25-04-2022న మధ్యాహ్నం 2.00 గంటలలోపు O/o వద్ద సమర్పించాలని నిర్దేశించబడ్డారు. జిల్లా వైద్య & ఆరోగ్య అధికారి, హైదరాబాద్ జిల్లా 4వ అంతస్తు, GHMC భవనం, ప్యాట్నీ, సికింద్రాబాద్.

23/04/2022 25/04/2022 చూడు (300 KB) ANM objections (300 KB) Audiologist objections (100 KB) Pharmacist Objections (166 KB)