ముగించు

NPPC, NPCDCS & NMHP కింద కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన ఫిజియోథెరపిస్ట్, మెడికల్ ఆఫీసర్/ఫిజిషియన్, సైకియాట్రిస్ట్ & స్టాఫ్ నర్స్ పోస్టులకు ప్రొవిజనల్ మెరిట్ లిస్ట్

NPPC, NPCDCS & NMHP కింద కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన ఫిజియోథెరపిస్ట్, మెడికల్ ఆఫీసర్/ఫిజిషియన్, సైకియాట్రిస్ట్ & స్టాఫ్ నర్స్ పోస్టులకు ప్రొవిజనల్ మెరిట్ లిస్ట్
శీర్షిక/పేరు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు/ఫైలు
NPPC, NPCDCS & NMHP కింద కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన ఫిజియోథెరపిస్ట్, మెడికల్ ఆఫీసర్/ఫిజిషియన్, సైకియాట్రిస్ట్ & స్టాఫ్ నర్స్ పోస్టులకు ప్రొవిజనల్ మెరిట్ లిస్ట్

NPPC కింద కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన ఫిజియోథెరపిస్ట్, మెడికల్ ఆఫీసర్/ఫిజిషియన్, సైకియాట్రిస్ట్ & స్టాఫ్ నర్స్ పోస్టుల కోసం ప్రొవిజనల్ మెరిట్ జాబితా, NPCDCS & NMHP-20-2018-2018-20-20-2012-22222222202202222222201 వరకు

22/09/2022 24/09/2022 చూడు (270 KB) MO NCD Prov.merit list (270 KB) Physiotherapist NCD Prov.merit list (271 KB) Psychiatrist NCD Prov.merit list (269 KB) SN NCD Prov.merit list (299 KB)