ముగించు

NHM – జిల్లా వైద్య & ఆరోగ్య అధికారి, హైదరాబాద్ – కొనుగోలు పల్స్ పోలియో ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ కోసం అత్యవసరంగా ఉన్న కొన్ని అంశాలు – సీలు కొటేషన్స్ కోసం పిలిచారు

NHM – జిల్లా వైద్య & ఆరోగ్య అధికారి, హైదరాబాద్ – కొనుగోలు పల్స్ పోలియో ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ కోసం అత్యవసరంగా ఉన్న కొన్ని అంశాలు – సీలు కొటేషన్స్ కోసం పిలిచారు
శీర్షిక/పేరు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు/ఫైలు
NHM – జిల్లా వైద్య & ఆరోగ్య అధికారి, హైదరాబాద్ – కొనుగోలు పల్స్ పోలియో ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ కోసం అత్యవసరంగా ఉన్న కొన్ని అంశాలు – సీలు కొటేషన్స్ కోసం పిలిచారు

ఉదహరించిన సూచనలకు అనుగుణంగా, హైదరాబాద్ జిల్లాలో పల్స్ పోలియో ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రాం కోసం ఈ క్రింది వస్తువుల సరఫరా కోసం మీ అతి తక్కువ కొటేషన్లను అందించడానికి అన్ని సంస్థలు / ఏజెన్సీలు / పంపిణీదారులు ఆహ్వానించబడ్డారు. కొటేషన్లను జిల్లా వైద్య & ఆరోగ్య అధికారి, హైదరాబాద్ పేరుతో డ్రా/సిద్ధం చేసి, 28-02-2024 సాయంత్రం 4.00 గంటలలోపు సీల్డ్ కవర్‌లో పంపాలి. ఎన్వలప్ పైన ఈ ఆఫీస్ కొటేషన్ లెటర్ నంబర్, తేదీ మరియు గడువు తేదీని సముచితంగా పేర్కొనడం.

27/02/2024 28/02/2024 చూడు (81 KB)