ముగించు

CAS(Spl) తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా మరియు తాత్కాలిక ఎంపిక జాబితా.

CAS(Spl) తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా మరియు తాత్కాలిక ఎంపిక జాబితా.
శీర్షిక/పేరు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు/ఫైలు
CAS(Spl) తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా మరియు తాత్కాలిక ఎంపిక జాబితా.

హైదరాబాద్ జిల్లా TVVP హాస్పిటల్స్‌లో పనిచేయడానికి కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన సివిల్ అసిస్టెంట్ సర్జన్ స్పెషలిస్ట్‌ల తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా మరియు తాత్కాలిక ఎంపిక జాబితా. తాత్కాలిక మెరిట్ & ఎంపిక జాబితాలో ఏవైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే, దయచేసి మీ అభ్యంతరాలను O/o POHSI, 4వ అంతస్తు, CHC ఖైరతాబాద్, హైదరాబాద్‌లో 20.09.2023 మధ్యాహ్నం 12.00 గంటలలోపు లిఖితపూర్వకంగా సమర్పించండి.

15/09/2023 20/09/2023 చూడు (73 KB) General Medicine Merit list (67 KB) General Surgery merit list (68 KB) OB&GY Merit list (70 KB) Ortho merit list (89 KB) Pathology merit list (81 KB) Peadiatrics Merit list (86 KB) Provisional selection list Anesthesia (89 KB) Provisional selection list of General Medicine (79 KB) Provisional selection list of General Surgery (75 KB) Provisional selection list of OB&GY (70 KB) Provisional selection list of Orthopedics (65 KB) Provisional selection list of Paedatrics (76 KB) Provisional selection list of Pathology (65 KB) Provisional selection list of Radiology (76 KB) Radiology Merit list (60 KB)