ముగించు

26-07-2022న కౌన్సెలింగ్

26-07-2022న కౌన్సెలింగ్
శీర్షిక/పేరు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు/ఫైలు
26-07-2022న కౌన్సెలింగ్

అభ్యర్థులందరూ 26-07-2022 ఉదయం 10.30 గంటలకు O/oలోని కాన్ఫరెన్స్ హాల్‌లో కౌన్సెలింగ్‌కు హాజరు కావాలని నిర్దేశించబడింది. DM&HO, హైదరాబాద్, 4వ అంతస్తు, GHMC భవనం, ప్యాట్నీ, సికింద్రాబాద్ తప్పకుండా.

22/07/2022 26/07/2022 చూడు (302 KB)