ముగించు

07.11.2022 నుండి 11.11.2022 వరకు O/o వద్ద కార్యాలయ వేళల్లో DM&HO, హైదరాబాద్ నియంత్రణలో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన తాత్కాలికంగా బస్తీ దవాఖానాలు మరియు UPHC లలో (పూర్తి సమయం) పనిచేయడానికి మెడికల్ ఆఫీసర్ల ఖాళీలను భర్తీ చేయడానికి దరఖాస్తులు ఆహ్వానించబడ్డాయి. . DM&HO, హైదరాబాద్, 4వ అంతస్తు, GHMC భవనం, ప్యాట్నీ, సికింద్రాబాద్.

07.11.2022 నుండి 11.11.2022 వరకు O/o వద్ద కార్యాలయ వేళల్లో DM&HO, హైదరాబాద్ నియంత్రణలో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన తాత్కాలికంగా బస్తీ దవాఖానాలు మరియు UPHC లలో (పూర్తి సమయం) పనిచేయడానికి మెడికల్ ఆఫీసర్ల ఖాళీలను భర్తీ చేయడానికి దరఖాస్తులు ఆహ్వానించబడ్డాయి. . DM&HO, హైదరాబాద్, 4వ అంతస్తు, GHMC భవనం, ప్యాట్నీ, సికింద్రాబాద్.
శీర్షిక/పేరు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు/ఫైలు
07.11.2022 నుండి 11.11.2022 వరకు O/o వద్ద కార్యాలయ వేళల్లో DM&HO, హైదరాబాద్ నియంత్రణలో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన తాత్కాలికంగా బస్తీ దవాఖానాలు మరియు UPHC లలో (పూర్తి సమయం) పనిచేయడానికి మెడికల్ ఆఫీసర్ల ఖాళీలను భర్తీ చేయడానికి దరఖాస్తులు ఆహ్వానించబడ్డాయి. . DM&HO, హైదరాబాద్, 4వ అంతస్తు, GHMC భవనం, ప్యాట్నీ, సికింద్రాబాద్.

ఆసక్తిగల అర్హత గల అభ్యర్థులు వెబ్‌పేజీని అంటే https://forms.gle/s1UTWc3M5RqZw1rQ6ని సందర్శించవచ్చు మరియు వెబ్ అప్లికేషన్‌లో వివరాలను అప్‌లోడ్ చేసి సమర్పించవచ్చు. ఆ తర్వాత మీకు మెయిల్ బాక్స్‌లో మెసేజ్ వస్తుంది. అభ్యర్థులు దరఖాస్తు ఫారమ్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసి, అవసరమైన పత్రాలతో పాటు O/o వద్ద సమర్పించాలని నిర్దేశించబడింది. DM&HO, హైదరాబాద్ 07.11.2022 నుండి 11.11.2022 వరకు కార్యాలయ వేళల్లో.

05/11/2022 11/11/2022 చూడు (54 KB) Guidelnes-05-11-2022 (96 KB)