ముగించు

మెడికల్ ఆఫీసర్ (ఆయుష్) (స్త్రీ) పోస్ట్ కోసం తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

మెడికల్ ఆఫీసర్ (ఆయుష్) (స్త్రీ) పోస్ట్ కోసం తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా
శీర్షిక/పేరు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు/ఫైలు
మెడికల్ ఆఫీసర్ (ఆయుష్) (స్త్రీ) పోస్ట్ కోసం తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

19-04-2022న RBSK కింద మెడికల్ ఆఫీసర్ (ఆయుష్) (స్త్రీ) ఉద్యోగానికి సంబంధించిన తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితాను చూపుతున్న ప్రకటన.

01/05/2022 05/05/2022 చూడు (228 KB)