ముగించు

తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా మరియు ఎంపిక జాబితా

తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా మరియు ఎంపిక జాబితా
శీర్షిక/పేరు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు/ఫైలు
తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా మరియు ఎంపిక జాబితా

ఫిజిషియన్/మెడికల్ ఆఫీసర్ మరియు సైకియాట్రిస్ట్ పోస్టుల కోసం వాక్-ఇన్-ఇంటర్వ్యూకి హాజరైన అభ్యర్థుల తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా మరియు ఎంపిక జాబితాను చూపుతున్న ప్రకటన

12/09/2023 20/09/2023 చూడు (273 KB) Selection list of MO 12-09-2023 (273 KB) provisional merit list of Psychiatrist 12-09-2023 (235 KB) provisional merit list of MO 12-09-2023 (233 KB)