ముగించు

ట్రైనర్ నర్సు యొక్క తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా మరియు ట్రైనర్ నర్సు ఎంపిక జాబితా

ట్రైనర్ నర్సు యొక్క తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా మరియు ట్రైనర్ నర్సు ఎంపిక జాబితా
శీర్షిక/పేరు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు/ఫైలు
ట్రైనర్ నర్సు యొక్క తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా మరియు ట్రైనర్ నర్సు ఎంపిక జాబితా

ట్రైనర్ నర్సు యొక్క తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా మరియు ట్రైనర్ నర్సు ఎంపిక జాబితా

12/09/2023 20/09/2023 చూడు (234 KB) provisional selection list of trainer nurse (274 KB)