ముగించు

కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన సైకియాట్రిస్ట్, మెడికల్ ఆఫీసర్, ఫిజియోథెరపిస్ట్ & స్టాఫ్ నర్స్ పోస్టుల కోసం తాత్కాలిక ఎంపిక జాబితా

కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన సైకియాట్రిస్ట్, మెడికల్ ఆఫీసర్, ఫిజియోథెరపిస్ట్ & స్టాఫ్ నర్స్ పోస్టుల కోసం తాత్కాలిక ఎంపిక జాబితా
శీర్షిక/పేరు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు/ఫైలు
కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన సైకియాట్రిస్ట్, మెడికల్ ఆఫీసర్, ఫిజియోథెరపిస్ట్ & స్టాఫ్ నర్స్ పోస్టుల కోసం తాత్కాలిక ఎంపిక జాబితా

NPPC, NPCDCS & NMHP కింద కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన సైకియాట్రిస్ట్, మెడికల్ ఆఫీసర్, ఫిజియోథెరపిస్ట్ & స్టాఫ్ నర్స్ పోస్టుల కోసం తాత్కాలిక ఎంపిక జాబితా – WALK-IN-INTERUCT200

22/09/2022 24/09/2022 చూడు (272 KB) MO Selection list (272 KB) Psychiatrist selection list (271 KB) Pysiotherapist Selection list (271 KB) SN Selection list (280 KB)