ముగించు

రాష్ట్రం

హైటెక్ సిటీ హైదరాబాద్
ఐటి పరిశ్రమ

ప్రచురణ : 13/05/2019

హైదరాబాద్ తెలంగాణ రాజధాని, మరియు రాష్ట్రం యొక్క GDP (స్థూల దేశీయోత్పత్తి) మరియు రాష్ట్ర పన్నులకి అతిపెద్ద కంట్రిబ్యూటర్ నగరం. [8] 2011 లో, హైదరాబాద్ 700,000…

వివరాలు వీక్షించండి
ప్రముఖ హైదరాబాద్ బిరియాని
వంటల డిలైట్స్

ప్రచురణ : 13/05/2019

హైదరాబాదీ చికెన్ బిర్యానీ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన బిర్యానీ వంటకం హైదరాబాదీ బిర్యానీ దక్షిణాన నుండి ఒక డిష్, దేశవ్యాప్తంగా మరియు విదేశాల్లో కూడా వ్యాపించింది. ఈ…

వివరాలు వీక్షించండి