ముగించు

శ్రీ అనుదీప్ దురిశెట్టి, ఐ.ఎ.ఎస్

Sri Anudeep Durishetty,IAS

శ్రీ అనుదీప్ దురిశెట్టి, ఐ.ఎ.ఎస్

  • వ్యవధి: ప్రస్తుత
  • కేటాయింపు సంవత్సరం: 2018
  • రిక్రూట్మెంట్ మూలం: డైరెక్ట్
  • సర్వీస్: ఐఏఎస్
  • సంప్రదించండి: 040-23202833
  • ఇమెయిల్: collector_hyd[at]telangana[dot]gov[dot]in
  • చిరునామా: 6-2-10, లక్డికాపూల్, హైదరాబాద్, 500004