ముగించు

ఐటి పరిశ్రమ

రకం:  
పరిశ్రమ సేవలు
హైటెక్ సిటీ హైదరాబాద్

హైదరాబాద్ తెలంగాణ రాజధాని, మరియు రాష్ట్రం యొక్క GDP (స్థూల దేశీయోత్పత్తి) మరియు రాష్ట్ర పన్నులకి అతిపెద్ద కంట్రిబ్యూటర్ నగరం. [8] 2011 లో, హైదరాబాద్ 700,000 మిలియన్ (యు ఎస్ $ 10 బిలియన్) ఆదాయాన్ని సంపాదించింది మరియు రాష్ట్ర పన్ను ఆదాయంలో మూడింట ఒక వంతుగా దోహదపడింది. [9] 2008 లో, జి డి పి (పిపిపి) యుఎస్ $ 60బిఎన్ , ఇది భారతదేశంలో నాల్గవ స్థానంలో మరియు ప్రపంచంలోని 93 వ స్థానంలో నిలిచింది. [10] [3] హైదరాబాదు మరియు దాని శివారు ప్రాంతాలు భారతదేశంలోని నగరాల్లోని అత్యధిక ఆర్ధిక మండలాలలో ఉన్నాయి