ముగించు

యూత్ హాస్టల్

యూత్ హాస్టల్ హైదరాబాద్

ఈ యూత్ హాస్టల్ అందమైన ప్రకృతి సౌందర్యం మరియు అనుకూలమైన వాతావరణం హైదరాబాద్కు ప్రసిద్ది చెందిన అందమైన రాజప్రాసాదాలలో ఉంది. యూత్ హాస్టల్, సెష్బాడ్ తెలంగాణ సెంట్రల్ ప్రభుత్వం యొక్క ఉమ్మడి వెంచర్. ఇది జాతి, రంగు, లింగం, కులం, మతం లేదా సాంఘిక నేపథ్యం యొక్క మతపరమైన, కాని రాజకీయ, నాన్-కమర్షియల్ యూనిట్ అడ్డంగా అడ్డంకులు.