ముగించు

వంటల డిలైట్స్

ప్రముఖ హైదరాబాద్ బిరియాని
వంటల డిలైట్స్
రకం:   ప్రధాన విద్య

హైదరాబాదీ చికెన్ బిర్యానీ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన బిర్యానీ వంటకం హైదరాబాదీ బిర్యానీ దక్షిణాన నుండి ఒక డిష్, దేశవ్యాప్తంగా మరియు విదేశాల్లో కూడా వ్యాపించింది. ఈ…