ముగించు

డైరెక్టరీ

జిల్లా అధికారులు సంప్రదింపు నంబర్లు
క్ర. సం హోదా ఆఫీస్ నెంబర్ సంప్రదంచాల్సిన నెం.
1   సి పి ఓ 23202363
2  పి డి హౌసింగ్ 94408-15887
3  ఈ ఈ టి ఎస్ ఈ డబ్ల్యూ ఐ డి సి 23203704 97047-01515
4  ఏ డి -డి పి ఆర్ ఓ 23204063 99493-51673,99493-51674
5  డి డి – ఎస్ & ఎల్ ఆర్
ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ సర్వే
సి డి గ్రేడ్- II
జూనియర్ అసిస్టెంట్
85003-98128
94409-17918
94402-54638
99486-62525
6 యూత్ సమన్వయకర్త-ఎన్ వై కె 23226758 94406-02919
7 జిల్లా రిజిస్ట్రార్- ఉత్తర దిశ 23449151 70939-20221
8 జిల్లా రిజిస్ట్రార్ – దక్షిణ దిశ 70939-20223
10 ఈ డి -ఎస్ సి కార్పొరేషన్ 23201500 98499-05999
12 డిడబ్ల్యూఓ – డబ్ల్యూ &సిడబ్ల్యూ 23202355 94408-14531
15 ఐ /సి డి వై డబ్ల్యూ ఓ హైదరాబాద్ 23205577 98663-17310
16 ఐ/సి పిడి-ఎన్ సి ఎల్ పి మరియు ఎసి ఎల్ సర్కిల్-IV 94925-55372
17 ఈ ఎస్ -హైదరాబాద్
   ఏ ఈ ఎస్ -హైదరాబాద్
ఈ ఎస్ -సికింద్రాబాద్
   డి సి ఎక్ససైజ్
24737780 94409-02288
94409-02289
94409-02918
94409-02294
18 జిఎం డి ఐ సి 82973-84192
19 డిఈఓ & పిఓ ఎస్ఎస్ఏ 23237350 7995087604
20 డిడి-ఏఈ 23201951 98499-09216
22 డిస్ట్రిక్ట్ లెప్రసి ఆఫీసర్ 98480-47219
23 డిఐఓ ఎన్ఐసి 22013576 94901-89462
24 ఈ ఈ -టి ఎస్ పి సి బి 23205367 7674598667-
25 బ్యాంక్ మానేజర్ లీడ్ 66611051 98496-84845
26 ఏడి-హ్యాండ్ లూమ్స్ -హెచ్ వైడి /ఆర్ ఆర్ 24653248 98850-34069
28 డిఎం డబ్ల్యూ ఓ హైదరాబాద్ 23240134 8639787489
29 ఏ ఎం డబ్ల్యూ ఓ హైదరాబాద్ 98499-01143
30 ఏ ఎం డబ్ల్యూ ఓ హైదరాబాద్
31 ఫీషారిస్ ఏ డి హెచ్ వై డి 94408-14715
35 సూపరింటెండెంట్ -జువెహిలే ఆబ్సెర్వేషన్ 99638-33055
36 సూపరింటెండెంట్ -జువెహిలే హోమ్ బాయ్స్ 24071244 95027-46076
37 ఐ /సి డి ఎస్ డి ఓ – హైదరాబాద్ (డి వై ఎస్ ఓ ) 27900649 98850-01762
38 జెడ్ ఎస్ డబ్ల్యూ ఓ -హైదరాబాద్ 27503132 94408-66059
39 సూపరింటెండెంట్ -జువెహిలే హోమ్ గర్ల్స్ 24653977 95035-77747
41 డి సి -ఆరోగ్యశ్రీ 83338-15933
42 డిస్ట్రిక్ట్ ఎంప్లాయిమెంట్ ఆఫీసర్ (ఎల్ ) 23396445 88868-82129
43 ఎస్ ఈ ఆర్ &బి హెడ్ క్వార్టర్స్ 23232762 94408-18039
44 ఈఈ -ఎన్ బి డి 23203233 94408-18110
45 ఈ ఈ -ఎస్ బి డి 94917-88515
46 ఈ ఈ -సి బి డి 23391806 94408-18112
47 ఈ ఈ -ఈ బి డి 23394428 94408-18111
48 ఈ ఈ -ఏ బి డి 23232065 94408-18113
49 ఈ ఈ -ఎలక్ట్రికల్ 9440818119
50 డిస్ట్రిక్ట్ ఫైర్ ఆఫీసర్ 04023449215 9949991094