ముగించు

ఎవరెవరు

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

కలెక్టర్ మరియు అదనపు కలెక్టర్

పేరు పదవి/హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్
శ్రీ అమోయ్ కుమార్ ఐ‌ఏ‌ఎస్ (FAC)జిల్లా కలెక్టర్ హైదరాబాద్collector_hyd[at]telangana[dot]gov[dot]inచిరాగ్ ఆలి లేన్, హైదరాబాద్ కలెక్టర్.040-23202833
ఎం వెంకటేశ్వర్లుఅదనపు కలెక్టర్jc_hyderabad[at]telangana[dot]gov[dot]inచిరాగ్ ఆలి లేన్, హైదరాబాద్ కలెక్టర్.040-23201575