ముగించు

ఎవరెవరు

 

జిల్లా యంత్రాంగం
క్ర. సం ఆఫీసర్ పేరు హోదా సంప్రదంచాల్సిన నెం. ఇమెయిల్ ఐడి ఫోటో
1 శ్రీమతి శ్వేతా మహంతి, ఐ ఎ ఎస్ కలెక్టర్ 040-23202813 collector_hyd[at]telangana[dot]gov[dot]in జిల్లా కలెక్టర్
హైదరాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ మరియు మేజిస్ట్రేట్ర్
2 శ్రీ ఎం వెంకటేశ్వర్లు అదనపు కలెక్టర్ 040-23201575 jc_hyd[at]telangana[dot]gov[dot]in Addl Collector
అదనపు కలెక్టర్