ముగించు

ఎవరెవరు

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

కలెక్టర్ మరియు అదనపు కలెక్టర్

పేరు పదవి/హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్
శ్రీ అనుదీప్ దురిశెట్టి, ఐ.ఎ.ఎస్జిల్లా కలెక్టర్ హైదరాబాద్collector_hyd[at]telangana[dot]gov[dot]in6-2-10, లక్డికాపూల్, హైదరాబాద్, 500004040-23202833
ఎన్ మధుసూధన్అదనపు కలెక్టర్jc_hyderabad[at]telangana[dot]gov[dot]in6-2-10, లక్డికాపూల్, హైదరాబాద్, 500004040-23201575