ముగించు

ఎవరెవరు

అదనపు కలెక్టర్

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు పదవి/హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్ ఫ్యాక్స్
శ్రీ హేమంత కేశవ్ పాటిల్ ఐ.ఎ.ఎస్అదనపు కలెక్టర్ (రెవిన్యూ)jc_hyd[at]telangana[dot]gov[dot]inలక్డికాపూల్, హైదరాబాద్
శ్రీ కధీరవన్ పళని, ఐ.ఎ.ఎస్అదనపు కలెక్టర్ (స్థానిక సంస్థలు)లక్డికాపూల్, హైదరాబాద్.040-23201575

కలెక్టర్

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు పదవి/హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్ ఫ్యాక్స్
Sri Anudeep Durishetty,IAS శ్రీ అనుదీప్ దురిశెట్టి, ఐ.ఎ.ఎస్జిల్లా కలెక్టర్ హైదరాబాద్collector_hyd[at]telangana[dot]gov[dot]in6-2-10, లక్డికాపూల్, హైదరాబాద్, 500004040-23202833