ముగించు

గ్రామము & పంచాయితీలు

హైదరాబాద్ జిల్లాలో గ్రామాలు

డివిజన్ పేర్లు మరియు సంప్రదించు నంబర్లు
క్రమ. సంక్య డివిజన్ నేమ్ సంప్రదించు నంబర్లు
1 హైదరాబాద్ 9440815890
2 సికింద్రాబాద్ 9440519891
హైదరాబాద్ డివిజన్ అన్ని టాస్సిల్దార్ యొక్క పరిచయ సంఖ్యలు మరియు గ్రామాలూ
క్ర. సం. మండలం పేరు సంప్రదించు నెంబర్ గ్రామము
1 అంబర్ పేట 9440815871 అంబర్ పేట
డ్రైనేజీ లింగంపల్లి
అంబర్ పేట సర్ఫాకాస్
మలక్ పేట
2 హిమాయత్ నగర్ 9440815878 బాగ్ లింగంపల్లి
గగనమహల్
డైర
హాసనాలిగూడ
3 నాంపల్లి 9440815882 నాంపల్లి
తోటగూడ
అసిఫ్ నగర్
4 అసిఫ్ నగర్ 9440815873 అసిఫ్ నగర్
మల్లెపల్లి
గుడిమల్కాపూర్
కులసుంపుర
రాజదారఖంపెట్
5 సైదాబాద్ 9440815883 సైదాబాద్
మదన్నపేట
తీగల్గుడా
మూసారాంబాగ్
గడ్దిన్నారం
6 బహదుర్పుర 9440815874 బహదుర్పుర
మీర్ సాగర్
నంది – ముసాలిగూడ
బొండిల్ గూడా
చారమహల్(ఆబాది షార్ – ఇ -హైదరాబాద్)
జెరిగుంబాద్
7 బండ్లగూడా 9440815875 బండ్లగూడా(కాల్స)
సుల్తాన్ బాగ్
నవాబ్ సాహెబ్ కుంట
అంజదుద్దుఔల
అలీ సమ్వుర్డర్
కందికల్
కాంచన్ బాగ్
8 గోల్కొండ 9440815877 లాంగర్ హౌస్
ఖిలా మొహ్ద్ నగర్
ఇబ్రహీం బాగ్
9 చార్మినార్ 9440815876 కై వాన్
తలబ్చంచలం
మురాద్ మహల్
సికింద్రాబాద్ డివిజన్ అన్ని టాస్సిల్దార్ యొక్క పరిచయ సంఖ్యలు మరియు గ్రామాలూ
క్ర. సం. మండలం పేరు సంప్రదించు నెంబర్ గ్రామము
1 అమీర్ పెట్ 9440815872 అమీర్ పెట్
బాహుక్హాన్ గుడా
సోమాజిగూడ
2 తిరుమలగిరి 9440815886 తిరుమలగిరి
అమ్ముగూడ
మచ్చబొలారం
బౌఎన్ పల్లి
కాకాగూడ
చందూలాల్ బౌలి
సీతారాంపూర్
తోకట్
3 మారీడ్ పల్లి 9440815880 మారీడ్ పల్లి (సర్ఫేఖాస్)
మారీడ్ పల్లి (పైగహ్)
లాలాగూడ
మల్కాజ్గిరి(కంటోన్మెంట్)
4 షైక్ పెట్ 9440815885 షైక్ పెట్
హకీంపేట్
బఖ్టవారిగూడ
5 ఖైరతాబాద్ 9440815879 ఎల్లారెడ్డిగూడ
ఖైరతాబాద్
యూసఫ్ గూడా
6 సికింద్రాబాద్ 9440815884 భోలక్పూర్
రసూల్పుర
7 ముషీరాబాద్ 9440815881 ముషీరాబాద్
బకారం
జమిస్తాన్ పూర్
మియకుంట