ముగించు

ఉత్పత్తి

హైటెక్ సిటీ హైదరాబాద్
ఐటి పరిశ్రమ
రకం:  
పరిశ్రమ సేవలు

హైదరాబాద్ తెలంగాణ రాజధాని, మరియు రాష్ట్రం యొక్క GDP (స్థూల దేశీయోత్పత్తి) మరియు రాష్ట్ర పన్నులకి అతిపెద్ద కంట్రిబ్యూటర్ నగరం. [8] 2011 లో, హైదరాబాద్ 700,000…